line company

ร่วมงานกับเรา / Job Opportunity 

รับสมัครตำแหน่งงานดังนี้
 • Sales Executive จำนวน 2 ตำแหน่ง ประจำกรุงเทพฯ

  คุณสมบัติ
  -
  เพศ หญิง / ชาย  อายุระหว่าง 22 - 35  ปี
  -
  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา,สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ,สาขาพันธุศาสตร์,สาขาจุลชีววิทยา,หรือ สาขาอื่นที่ใกล้เคียง
  - สามารถ  ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
  -
  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น  ความขยัน และมีความรับผิดชอบในการทำงาน 
  -
  รักในงานขาย และมีประสบการณ์ในการขายหน่วยงานรัฐหรือเอกชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  -
  เป็นผู้แทนขายในเขต กทม.
  -
  มีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Sales Executive 1 ตำแหน่ง ประจำสาขาเชียงใหม่

  คุณสมบัติ            
  -
  เพศ หญิง / ชาย  อายุระหว่าง 22 - 35  ปี
  -
  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา,สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ,สาขาพันธุศาสตร์,สาขาจุลชีววิทยา,หรือ สาขาอื่นที่ใกล้เคียง
  - สามารถ  ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
  -
  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น  ความขยัน และมีความรับผิดชอบในการทำงาน 
  -
  รักในงานขาย และมีประสบการณ์ในการขายหน่วยงานรัฐหรือเอกชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  -
  มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Sales Executive 1 ตำแหน่ง ประจำสาขาขอนแก่น

  คุณสมบัติ            
  -
  เพศ หญิง / ชาย  อายุระหว่าง 22 - 35  ปี
  -
  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา,สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ,สาขาพันธุศาสตร์,สาขาจุลชีววิทยา,หรือ สาขาอื่นที่ใกล้เคียง
  - สามารถ  ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
  -
  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น  ความขยัน และมีความรับผิดชอบในการทำงาน 
  -
  รักในงานขาย และมีประสบการณ์ในการขายหน่วยงานรัฐหรือเอกชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ภาคอีสาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Product Specialist 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ            
  - ชาย/หญิง (ชายต้องพ้นพันธะการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  - วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา,สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ,สาขาพันธุศาสตร์,สาขาจุลชีววิทยา,หรือ สาขาอื่นที่ใกล้เคียง

  - หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถเดินทางและพักต่างจังหวัดได้

  - หากมียานพาหนะจะพิจารณาเป็นพิเศษ


ติดต่อสมัครงาน คุณธัชวัชร์
บริษัท แล็บโฟกัส จำกัด
118 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02 948-3306 แฟกซ์ 02 948-3471
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมัครงานออนไลน์